Välj en sida

Bibelns Ester är ett intressant föredöme för oss kvinnor. Även i vår tid. ESTER var en ung invandrartjej i Persiens rike, som blev drottning genom en skönhetstävling och befann sig mitt i den dåtida världens maktcentrum.

I den situationen inträffar något som kunde ha utplånat Israels folk. Haman var en man som fått hög värdighet i riket. Han hade också fått den främsta platsen bland furstarna. När Esters fosterfar Mordokaj inte böjde knä för Haman bestämde han sig för att döda judarna och när han fick tillfälle lyckades han få kungens tillstånd till detta. Nu inträffar det drama som har gjort att Esters bok fått sin plats i världshistorien. Ester får utmaningen att försöka rädda folket. I Kapitel 4 i Esters bok möter vi samtalet mellan Ester och Mordokaj där han vädjar att hon ska gå in till kungen och begära nåd för folket.
När hon fick reda på att hennes folk var i fara att utrotas bestämde hon sig med fara för sitt eget liv att närma sig kungen och begära audiens. Esters liv kan ge oss många tankar och infallsvinklar.
Det ger oss också tro på att det omöjliga kan bli möjligt oavsett var vi befinner oss i livet. Låt oss följa berättelsen och hämta inspiration och vägledning för våra liv.

1. Glöm inte att FÖRST göra det som måste göras först!
I vår västerländska kultur är vi vana vid intellektuella, logiska och inomvärldsliga lösningar. Gud hamnar ofta någonstans på slutet. Men det berättas om Ester, att när hon förstått vidden av den otroligt svåra situationen för judarna så säger hon: ”Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig.” Hon tar också själv initiativ till en tre dagars fasta.
Situationen var kritisk och fastan var en bekännelse och ett rop på Guds barmhärtighet och hjälp. Här var fastan gemensam. Om du är ledare är det också viktigt att du tar initiativet till att söka Guds hjälp. I ett materialistiskt samhälle är de befintliga hjälputvägarna ofta många – men vi behöver fråga oss om de är de bästa. Om vi vill veta och ha hjälp från levande Gud i våra liv och för dem vi har runt omkring oss, är bön och fasta det ultimata sättet att få svar.
Det kanske inte alltid stämmer med vad vi hade tänkt men det blir det bästa. I svåra situationer är det viktigt att göra först det som måste göras först – söka Gud. För Gud är det möjligt att ge vishet, kraft och till och med en förändring av det som vi kanske trodde var skriven historia över våra och andras liv.
Du kanske lever just nu i en svår situation? Börja med det viktigaste. Bed! Du kanske också har vänner som kan hjälpa dig i bön? Eller någon bönegrupp i din omgivning som kan ge bönestöd. Situationer kan förändras. Du kan bli använd i din tid och i din situation.

2. Var frimodig
Att vara frimodig kan innebära att gå in på okända, farliga områden. Ester utsatte sig verkligen för risk. Det innebar livsfara att komma inför kungen oinbjuden. Ibland vet vi inte utgången av det vi företar oss. Men övertygelsen om att vi är på rätt väg är större än de negativa konsekvenser vi räknar med kan inträffa. Det betyder inte att vi ska vara dumdristiga. Däremot innebär det att vi har ett starkt fokus på det vi upplever som vår kallelse att vi i vissa situationer kommer att ta risker som inga andra människor skulle tagit. När kallelsen är tydlig behöver vi ibland välja risken framför det trygga.
Det är också viktigt att inse att ett ”Gå” från Gud eller en bekräftelse från honom genom visshet i våra liv innebär att vi kan vara frimodiga i det vi gör. I Psaltaren 118 vers 6 står det:
“Herren är med mig – jag har ingenting att frukta: vad kan människor göra mig? “
Ofta är det så – till och med i småsaker – att vi luras att tänka på vad andra människor ska tycka. Det kan få till följd att vi låter bli att säga ett uppmuntrande ord, låter bli att göra det där lilla extra vi kände att vi ville göra eller låter bli att stå för sanning och rätt när det verkligen gäller.
Stanna upp en stund och tänk på vad som kan hända på andra sidan din frimodiga handling eller dina frimodiga ord. Ester fick vara med om att rädda ett helt folk. Hon bekräftade verkligen med sitt liv det som står i Hebreerbrevet kapitel 10 vers 35: ”Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas.” Det kan du också få vara med om!

3. Du är inte ensam
Ester hade blivit drottning, men i den rollen var hon – även då – intimt förknippad med det folk hon kom från. Vi behöver också göra klart för oss att vi inte lever i ett vacuum. I vårt individualistiska samhälle kan vi lätt bli duperade att tro att man är ”sig själv nog”.
Det första vi behöver komma till rätta med är vårt ansvar för andra. För de människor som är runt omkring dig. För de människor som du leder om du har ett ledaransvar. Det var Esters utmaning. Och hon tog den på allvar.
Det andra – som innebär en positiv förstärkning – är att du får ingå i en större gemenskap av dem som kan hjälpa, stötta och utmana dig till stordåd.
Mordokaj lät inte Ester vila stilla på sin drottningtitel. Han utmanade henne. Du behöver också människor runt omkring dig som utmanar dig, uppmuntrar dig och sporrar dig. Ta till dig den typen av coachande tilltal och sök vänner som kan ge dig positiv energi. Framför allt är Gud den tillflykt där du får uppleva att du aldrig går ensam.
Många av oss befinner oss till och från i situationer när det kan skrivas över våra liv: ”För en tid som denna”. Vi vet att det vi ska göra är speciellt för den tid vi befinner oss i just nu. Så är det för dig; hemma, på ditt jobb eller bland dina grannar. Ibland kan det innebära påfrestningar. Ibland är det sorg. Ibland är situationerna glädjefyllda.
Men kom ihåg: Glöm inte att göra först det som ska göras först. Var frimodig. Du är inte ensam.

Med kärlek i Jesus!

Marie Arnfjell
Ordförande för Sisters International

Pin It on Pinterest

Share This