Välj en sida

Ordet kreativ är modernt. Nästan inte någon platsannons vågar lämna kreatörens bord, utan att egenskapen kreativ smugit sig in i beskrivningen av den person man söker till en viss tjänst.

ÄR INTE DET BRA? Om vi inte är kreativa finns inga idéer att göra något av. Jag skulle vilja sticka ut huvudet och säga: Det är inte goda idéer som de flesta företag och organisationer saknar mest. Jag skulle vilja påstå att det finns många kreativa människor i de mest skilda miljöer.

PROBLEMET är att det inte räcker med att den goda idén finns på pratstadiet, i en skiss eller delar utrymme med många goda idéer under en brainstorming. Problemet är att det saknas personer som dels kan avgöra vilken av alla dessa idéer som har bärkraft och dels kan kavla upp ärmarna, ta tag i den goda idén och faktiskt göra något av den.

ATT FÖRVERKLIGA en idé är inget solojobb – men det kräver, i starten, en drivande och energisk person i förtruppen. En person som med sin entusiasm och sin tro på idén kan få andra med sig, få andra att börja arbeta för samma sak – och sist, men inte minst, sjösätta hela projektet, fylla rutorna med levande människor och sedan själv stiga åt sidan. Nu behövs inte längre den drivande personen i täten!
Varför är projekt, liknande det jag beskrivit ovan, så svårt att få till?
Fallgroparna är flera.

FALLGROP 1
Äntligen är det din tur att presentera din idé! Du har förberett dig väl och idén är väl genomtänkt. Du nästan bubblar av iver över att få dela med dig av det som alla måste tycka är en bra idé. En bit in i din presentation känner du ett stråk av tvivel – de ser inte riktigt så engagerade ut som du hade tänkt dig.

FEL. När inte din idé får det mottagande du trott, gasar du på ännu mer och försöker övertyga dem med ännu mer entusiasm.

RÅD: I det här läget måste du ge utrymme för människor att tänka själva. Ingen vill bli styrd. Din omgivning behöver själv få känna att de gillar din idé. Här måste du backa lite.

FALLGROP 2
Efter att ha funderat ett tag, har dina arbetskamrater nu köpt din idé och är villiga att diskutera den vidare.

FEL. Du hoppar höjdhopp av förtjusning och studsar ut från sammanträdesrummet i tron att din idé nu kommer att förverkligas och att dina arbetskamrater kommer att börja jobba i den riktningen. Det kommer inte att hända någonting. Alla vet att det var din idé från början, och även om de nu sagt att idén är bra, så betyder det inte att de tänker göra något. De väntar sig att få ett nytt kommando från dig innan de agerar.

RÅD: Nu måste du ta på dig ledartröjan – det kostar alltid att ha en bra idé! Du måste börja involvera dina arbetskamrater på ett konkret sätt; samtala, dela ut uppgifter och sätta deadlines. Kanske behöver du kalla till en träff för att kolla hur det går.

Du bör också på något sätt dokumentera det som händer och vilka som är ansvariga för vad. Nu börjar din idé att ta konkret form!

FALLGROP 3
Nu börjar det arta sig riktigt bra! Ledningen uttrycker sin uppskattning över det som åstadkommits. Du blir jätteglad! Det är första gången någon tydligt i ord sagt till dig att din idé är bra och kommer att tillföra mycket.

FEL. Glatt berättar du hur det gick till när du kom på idén och hur du sedan har jobbat för att sätta den i verket. Dina arbetskamrater lyssnar på din glada presentation. Sedan händer något märkligt. Arbetet med att förverkliga idén, som nyss gick så bra, avstannar plötsligt. Du fattar inte vad som hänt – nyss var de ju så positiva och glada över att jobba fram dessa förändringar.

RÅD: Även om det var din idé i början, så kan du inte längre ta åt dig äran av den. Alla känner sig nu delaktiga – vilket varit ett av dina mål! Att alla känner sig delaktiga innebär dessvärre, att när du får beröm för din strålande idé, så måste du säga:
”Vi har alla i gruppen jobbat fram detta!”

Har du lyckats som sjösättare av din idé, så kanske någon av dina arbetskamrater säger:
”Men det var ju du som kom på detta allra först!”

Att i den här fasen kunna stiga åt sidan är en nyckel för att förverkligandet av idén ska lyckas fullt ut – och bestå.

Jag undrar om alla som beskriver sig som kreativa tar med i beräkningen, vilka konsekvenser det får och vilket jobb det medför att vara kreativ ”på riktigt”!

Text: Christina Hellström
Retorikexpert, ledartränare, författare, föreläsare och kommunikatör. Driver Mentorprogram för chefer och ledare.

Pin It on Pinterest

Share This