Välj en sida

Våga ta en rejäl titt på vad du är bra på och våga erkänna vad du har för talanger. Det kan ta lite tid, men ett bra tips är att börja med olika områden av tjänande. Ingen blir en ledare över en natt, även om det “bor en ledare” där inne. När vi tjänar på olika sätt är det vanligt att andra upptäcker det vi är bra på och bekräftar att vi är på rätt spår. Personligen visste jag inte att jag var en talare innan människor började höra av sig för att bekräfta att det var så.

Gud känner på djupet vad som finns i oss, men vet vi det själva? En ledtråd kan vara att dina talanger ofta stämmer överens med vad du tycker är roligt att göra, det som gör dig glad och som ger dig energi. En god vän till mig brukar säga att om vi försöker tjäna Gud på ett sätt som inte stämmer med vår personlighet är det som ”en fyrkant i ett runt hål”. Gud har inte tänkt att vi skall förlora våra personligheter och bli som menlösa robotar. Vår karaktär skall förvandlas, inte vår personlighet!

IBLAND KAN DET VARA BRA ATT STÄLLA SIG FÖLJANDE FRÅGOR:
Vad tycker jag bäst om att göra och när känner jag mig mest levande?
När är jag kreativ och skapande?
Var trivs jag bäst?

Vad du än kommer fram till handlar det om att hitta din plats och fylla den.
Om vi antar ett bibliskt perspektiv så talar vi om gåvor. Alla människor har fått talanger, dvs gåvor från Gud, även de som fortfarande inte tror på honom. När du ger ditt gensvar till Jesus och tar emot frälsningens gåva, talar Bibeln om ytterligare en dimension av gåvor, det kallas för nådegåvor. Själva ordet indikerar att det ligger utanför vår egen prestationsförmåga.
I 1.Korintierbrevet 12:4-7 beskrivs Andens gåvor på olika sätt: gåvor, tjänster och kraftgärningar. Detta kan lära oss något om vad Gud har tänkt att vi skall använda våra talanger och gåvor till:

TALANGER – GÅVOR SOM VI FÅTT
Om man ser på ordet talang eller gåva i Bibeln, så är ordet charismata, som bokstavligen betyder present. I vardagsgrekiskan används ordet om födelsedagspresenter. Ursprunget till en nådegåva ligger aldrig i en person utan i nåd som Herren ger, det är bokstavligen gåvor det handlar om, inget man jobbat sig till. Dessa gåvor är det tänkt att vi ska dela med oss av och föra vidare till andra.

TJÄNSTER
Det grekiska ordet diakonai, som betyder tjänster, ger oss en fingervisning på vilket sätt gåvorna skall användas i praktiken. Diakonia betyder ”ivrig beredvillighet till tjänst”. Det handlar alltså inte om ”att något skall komma över mig och driva mig”, utan det handlar om villighet att använda det Gud har gett mig. Att använda sina gåvor är alltid en frivillig handling.

KRAFTGÄRNINGAR
Här används ordet energemata, det vill säga överföring av energi, såsom el. Mottagaren av Andens gåva får fungera som en transformator som förmedlar kraft mellan Gud och människor.
När vi använder oss av våra gåvor och delar med oss av vår personlighet kan vi uppleva att vi blir sårbara, därför att vi blottar vårt innersta och utsätter oss för människors tyckande, på gott och ont. Det kommer alltid att finnas åsikter på det vi gör eller inte gör. John Bunyan skriver i en av sina böcker: ”Om mitt liv inte bär frukt spelar det ingen roll vem som berömmer mig, och om mitt liv bär frukt spelar det ingen roll vem som kritiserar mig.”

Bär frukt, dvs får konsekvenser eller resultat.
När Jesus undervisar om de olika talenterna i Matteus 25, framgår det tydligt att han förväntar sig att vi gör det bästa med det vi har fått. Vårt ansvar är att ta reda på de gåvor vi har och utveckla dem. Utveckla din personlighet och skaffa dig erfarenheter som gör att du blir en bra tjänare. Det sades om Jesus att han blev äldre och visare och vann Guds och människors hjärtan. Han är vår stora förebild. Allt du har fått kan utvecklas. Öva dig flitigt. Ingen av oss får allt ”packat och klart”. Råmaterialet ligger där i vårt innersta, men vi måste träna och använda det vi har för att utveckla våra talanger och få dem att fungera så bra det bara går. Vi har inte fått gåvor och talanger endast för att tjäna ihop till brödfödan, utan för att använda dem i Herrens tjänst.
Rick Warren skriver: ”Det känns bra att göra det som Gud har skapat oss för. När du tjänar på ett sätt som stämmer med den personlighet Gud har gett dig så upplever du självförverkligande, tillfredsställelse och fruktbärande”.
Våga visa vad Gud har lagt ner i dig och tjäna andra med det du har. Dölj inte din talang så gläder du både dig själv och andra!

***

GÖR ETT SJÄLVTEST
Ta gärna en stund och fundera på följande frågor:

1. Vad tycker jag om att göra?
2. Vilka talanger skulle jag vilja få tid och möjlighet att utveckla mer?
3. Vad har andra gett mig för bekräftelse? Vilka områden berör det isåfall?
4. I vilken miljö och i vilka sammanhang känner jag mig fri att växa?
5. Vilka människor behöver jag omge mig med som får mig att växa?
6. Hur kan jag ta med mig svaren från frågorna 1-5 och förändra min inriktning?

Det vill säga, hur kan jag ta konkreta och medvetna steg så att jag
utvecklar mina talanger?
Kan jag söka någon kurs eller
utbildning?
Hur planerar jag in egen tid varje vecka då jag ägnar mig mer åt dessa saker?

Använd nu svaren till att göra något konkret, det är nästa steg! Skaffa gärna en skrivbok där du antecknar mål och tankar som du sedan kan gå tillbaka till. Det är utvecklande att kunna se tillbaka på hur jag själv formulerat mina mål och gått från ord till handling.
Lycka till!

Text: Rigmor Holst

Pin It on Pinterest

Share This