Välj en sida

När jag får den frågan och tro mig, den dyker upp rätt så ofta. Så blir genast mitt svar – ja absolut! Det finns väl ingenting som jag känner igen mig så mycket i som just – entreprenör.
Att se möjligheter i det som kanske för många ser ut som helt otänkbart får mig att börja tänka som Alfons ”om jag bara…” Kanske det är just den här barnsliga inställningen som ger resultat och skapar förutsättningar för att kunna se målet, bortom hinder av mänsklig karaktär och ekonomiska resurser?

JAG KAN HELLER inte skryta med högskoleexamen inom media, ekonomi och marknadsföring, utan får nöja mig med betydligt mindre. Däremot har jag under många år haft förmånen att vara hemma med våra fyra barn (och en make) som inneburit ledning så att ”teamet” skulle kunna utvecklas och må bra i de gåvor som Gud lagt ner i dem var och en.

I WIKIPEDIA kan man läsa att entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”.

ATT VARA ENTREPRENÖR innebär mycket mer än att starta upp projekt, företag o.d. Det handlar också om att se möjligheterna till utveckling hos sina medarbetare. Det är en av de viktigaste nycklarna till framgång i ditt arbete. Släpp taget om ditt eget. Sätt nyckeln i dina medarbetares händer och låt dem börja arbeta för det de är utbildade till och brinner för.
I vår tjänst som pastorspar fick jag ofta se människor växa i sin uppgift och i takt med det så växte deras verksamhet. Jag minns särskilt en väldigt ung kvinna som längtade efter att få nå missbrukare och alkoholister med evangelium. Själv kom hon från ett missbrukarhem, blev frälst och förstod snabbt vad hennes kallelse var. Hon bildade ett team som kunde följa med henne till ett hem för ”gamla missbrukare” och där fick den kvinnan vara med och se liv förvandlas. Att tillåta och ge andra utrymme för vad deras passion kan åstadkomma, innebär att jag som entreprenör kan få se arbetet, mitt företag eller min församling utvecklas, inte bara i hastighet, utan också med en skicklighet som överträffar mina egna tänkbara resultat.

VAD KÄNNETECKNAR EN ENTREPRENÖR?
Hon har en vision, en bild av framtiden som skapar passion. En vision är där drömmen att få åstadkomma något är så stark att man vägrar acceptera det oacceptabla. Gud vet att när en vision blir verklighet i en entreprenör, vet Han att den personen aldrig blir densamme igen.

DET ANDRA är känslan för visionen. Vad är det som ger en entreprenör en sådan kraft? Den måste upplevas för att kunna förstås och du kan inte förvänta dig att andra fullt ut kan förstå den. Förbered dig på att du många gånger kommer att känna dig rätt så ensam och liten i din uppgift.

FÖR DET TREDJE kommer ansvaret för visionen. I ditt ledarskap som entreprenör så går du före och du kommer att behöva stöd, både ifrån Gud och från människor som vill dig väl och tror på din vision. Stå fast vid din övertygelse och sök lösningar på de problem som säkerligen kommer att uppstå, genom att bejaka andras livserfarenheter och kunskaper.

DET FJÄRDE innebär att du behöver ha en realistisk plan. Sätt upp mål – genom delmål! Annars är det lätt att det blir slagsida i verksamheten. Målet är dit du vill komma genom en villighet att satsa dig själv, din tid, din kunskap och pengar. Entreprenörer kan lätt missförstås. Oftast på grund av att drömmen inte har landat i hjärtat, utan mer i känslolivet, vilket vi lärt oss att inte alltid ta på allvar. Så genom de delmål som sakta men säkert blir bekräftade skapar du trovärdighet som entreprenör.

FÖR DET FEMTE så kommer din vision att dra till sig efterföljare. När jag startade tidningen Junia så var det många journalister som sa att de själva hade haft drömmen om att skapa en kristen kvinnotidning och vilka var och är inte bättre lämpade att arbeta med mig än just de som brinner för samma sak. För mig har och är det viktigt att be till Gud om de rätta medarbetarna. Han vet exakt vem som bäst lämpar sig i ditt team och som kompletterar dig och de andras funktion i arbetslaget.

TILL SIST SÅ vill jag att du kommer ihåg att det du presterar som entreprenör aldrig kan ersätta ditt värde som person. Vi är inte dåliga som personer för att vi inte lyckats i vårt arbete, eller bra personer för att vi presterat stora resultat som entreprenörer. Vi har största chansen att utvecklas och må som bäst när vi inser vårt eget värde.

Text: Marie Arnfjell

Pin It on Pinterest

Share This