Välj en sida

Bibelns Ester är ett intressant föredöme för oss kvinnor.
Även i vår tid. Hon var en ung invandrartjej i Persiens rike. Hon hamnade på grund av olika omständigheter i kungens närhet och förbereddes att bli drottning.

När hon fick reda på att hennes folk var i fara att utrotas bestämde hon sig med fara för sitt eget liv att närma sig kungen och begära audiens. Esters liv kan ge oss som ledare tankar och infallsvinklar.

1. Arbeta mot att nå målet
Ester förberedde sig och förbereddes till att nå målet. Det var till och med så att hela ”projektet” med att nå fram till kungens godkännande i den speciella situationen hade med sig många fallgropar. Skulle hon våga? Skulle hon fortsätta trots svårigheterna? Fanns det någon chans att lyckas? Det är likadana frågor som möter oss idag som ledare och kvinnor. I sådana situationer är det viktigt att tydliggöra vad som är vår kallelse. Vad vill vi med våra liv? Och att sedan arbeta mot de målen. Svårigheter kommer alldeles säkert i vår väg, men det är inte det som ska bestämma vår riktning utan vår övertygelse om vart vi vill komma och vad vi vill uträtta.

2. Ledarskap innebär också att utsätta sig för risker
Ester utsatte sig verkligen för risk. Det innebar livsfara att komma inför kungen oinbjuden. Ibland vet vi inte utgången av det vi företar oss. Men övertygelsen om att vi är på rätt väg är större än de negativa konsekvenser vi räknar med kan inträffa. Det betyder inte att vi ska vara dumdristiga. Däremot innebär det att vi har ett så starkt fokus på det vi upplever som vår kallelse att vi i vissa situationer kommer att ta risker som inga andra människor skulle tagit. Det är också en del av att vara ledare. När kallelsen är tydlig behöver vi ibland välja risken framför det trygga.
Många av oss befinner oss till och från i situationer när det kan skrivas över våra liv: ”För en tid som denna”. Det är viktigt att inse att det inte är något statiskt utan vi får uppmuntra varandra att arbeta för att fullfölja vår kallelse och att på ett sunt sätt ta risker när det behövs.

Var vi än befinner oss; i kyrkosammanhang, i arbetslivet, i skolan eller bland grannar har vi som tror en kallelse att fungera som Guds sändebud. Med budskap om glädje, förlåtelse och ett meningsfullt liv. Det innebär ett ledarskapsansvar som är både meningsfullt och fullt av möjligheter.

*Ester är en av de två kvinnor som har var sin egen bok in bibeln . Hon påverkade de högst styrande i landet där hon bodde.

Text: Marie Arnfjell
Hon är ordförande och grundare till organisationen Sisters International. Hon är även chefredaktör och ansvarig utgivare för magasinet Junia.

Pin It on Pinterest

Share This