Välj en sida

I alla tider har något av det mest avgörande för Guds rikes framgång varit att människor ”hört Gud tala”. Dessa människor har startat sjukhus, avskaffat fattigdom, hjälpt människor i nöd och spridit budskapet om Jesus till hela kontinenter på grund dessa Guds tilltal.

För några har det inneburit att man hört Gud tala med tydlig röst men för de flesta är det gång på gång ett samspel mellan att leva i en kontinuerlig gemenskap med Gud och från stund till stund göra det man tror är rätt. Vad är det då som gör att vi kan uppleva att det är Gud som leder oss i en speciell riktning?

Det första är bönen
Paulus säger till de kristna i Kolossai att ”Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt.” Kol 1:9.
Paulus är medveten om att bönen är en väg att gå för att få veta Guds vilja. Han använder även sin tid till bön för att de lärjungar som han känner i Kolossai ska få mer kunskap om Guds vilja och få andlig vishet. Vi får ungefär samma hänvisning i Jakobs brev 1:5 ”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om”.

Bönen är alltså ett sätt att få vishet och insikt i hur vi ska leva våra dagliga liv. Det är genom bönen som vi får reda på hur vi konkret kan gå till väga när valsituationer uppstår och vi behöver välja inriktning för våra liv. Men bönen är också den väg vi kan använda för att få ett specifikt och direkt svar från Gud. Ett bra exempel från Bibeln är när Daniel hamnade i svårigheter i riket Babylonien.

Kung Nebukadnessar hade drömt och nu krävde han de visa i Babel skulle tala om vad han drömt och tala om vad drömmen betydde. Eftersom ingen kunde det tänkte kungen döda alla visa män i Babel. När Daniel fick reda på det så utbad han sig att få tid, gick till sina kamrater och tillsammans med dem bad han att Gud skulle ge svar. ”Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten…”(Daniel 2:19).
Vi kan när vi ber få uppenbarelse från Gud på ett direkt sätt. Det kan innebära att Gud visar dig och mig vart vi ska flytta, vilket jobb vi ska söka, vad vi ska säga i en intervjusituation och många andra praktiska saker i våra liv.

Det andra är Guds Ord
Bibeln – Guds Ord är ingiven av Gud och innehåller en mängd olika typer av litteratur. Där finns berättande litteratur, vishet, poesi, undervisning och profetia. Det innebär att när jag och du behöver praktisk vägledning för våra liv fungerar Bibeln som en bunkringsplats för god kunskap men kan också fungera som ord där Gud gör speciella bibelord levande när vi befinner oss i olika livssituationer. Ett bra exempel är när man står i begrepp att göra val som får konsekvenser för andra människor och så plötsligt kommer man att tänka på hur Jesus sa att ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Vi förstår på en gång hur vi ska handla. Ett annat exempel på hur Guds ord kan ge oss vägledning är när vi genom att ta till oss vad Gud säger gör vad vi kan för att hjälpa ”änkor och faderlösa”.

Något som också Bibeln gör för oss är att det håller oss alerta på olika sätt. Det finns många saker runt omkring oss som pockar på vår uppmärksamhet. Kommersiella intressen, människors uppfattning om olika saker, tusentals me-diaintryck varje dag och annat vill ge oss känslor och påverka oss till handlingar. Bibeln fungerar som en lampa i mörkret och som en kompass på livets väg. Den ger oss kunskap om vad Gud gett varje troende genom Jesus Kristus och hur vi kan leva våra liv i det överflöd av välsignelser som Gud vill ge oss.

Det tredje är Den Helige Ande
Den Helige Ande är den tredje personen i Gud. Den Helige Ande vill kommunicera med oss. För kristna i alla tider har Den Helige Ande fungerat som en slags stabilisator för olika vägval. Genom att känna en inre frid som stämmer både när vi ber och med Guds Ord så förstår vi att vi är på rätt väg. Men Den Helige Ande kan också tala till oss genom ”en inre röst”.

Missionären Stanley Jones talade ofta om den ”stilla inre rösten” som ger oss visshet om vilken väg vi ska gå.
Han säger ”Med den inre rösten menar jag inte samvetets röst, för den inre rösten ger ledning inte bara där det är fråga om rätt eller orätt, som då samvetet talar, utan där det gäller att välja väg och livsinriktning och i sådana situationer där man erbjuds gå in i uppgifter, ta på sig ansvar. Den inre rösten står inte i strid med ett upplyst samvete. Den är något utöver samvetet – något som går längre än samvetet. Den inre rösten är Guds Ande som talar till en människa, direkt och autentiskt.”
I Nya Testamentet möter vi Den Helige Ande i verksamhet på ett speciellt sätt i närheten av bön: När de första kristna bad fick de uppleva Den Helige Ande så att de talade främmande språk. I Apostlagärningarna 13 berättas om ett annat speciellt tillfälle: ”Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: ’Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.’ Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.”

På det sättet har den kristna kyrkan växt i alla tider. Upplevelsen av Den Helige Andes röst i samband med bön har inneburit att människor fått uppleva Guds ledning på ett konkret sätt.

Vill du uppleva Guds ledning? Vill du höra honom tala? Har du problem som du behöver se lösas? Har du spännande och viktiga val framför dig där du behöver övernaturlig hjälp? Gud har gett dig det som behövs. Genom bön, Guds Ord och Hjälparen, Den Helige Ande kan du få vara med om mirakelhändelser i ditt liv.

Marie Arnfjell är chefredaktör för Junia och grundare och ordförande för Sisters International.

Pin It on Pinterest

Share This