Välj en sida

När jag är ute och föreläser händer det ofta att jag får frågan om hur jag ser på manliga och kvinnliga ledarstilar. Frågan ställs av både kvinnor och män – och svaret är aldrig självklart.

Min utgångspunkt har alltid varit att vi i grunden är människor; individer med lika värde och med samma möjligheter att forma våra liv och göra våra val. Att detta inte har med kön att göra är en självklarhet för mig.
Under min tid som gymnasielärare befästes denna värdering, helt enkelt därför att den var en grundförutsättning för att jag skulle kunna finnas till hands för både mina kvinnliga och manliga elever på samma villkor.

Under de år som jag arbetat som föreläsare och mentor i näringslivet har jag tydligt sett att de största skillnaderna inte i första hand har med könet att göra, utan med individen och hans/hennes personliga egenskaper och förhållningssätt.

Vad säger då den forskning som finns på området? Här finns det skiljelinjer. Det finns forskning som stöder teorin att det finns ett specifikt manligt res-pektive kvinnligt sätt att leda. Det finns också annan forskning som redovisar andra ståndpunkter.
”Power has no gender” (makt har inget kön). Det citatet från A. Komter finns med i Ulrika Haakes avhandling Ledarskapande i akademin (Pedagogiska institutionen Umeå universitet, nr 74, 2004). Haake skriver i sin av-handling att begreppen man och kvinna inte är något absolut genom alla tider, utan formas av den tid och det sammanhang vi lever i.
Ser vi bortom vår tid och vår kultur, hittar vi också samhällsstrukturer där kvinnorna satt agendan.

Det är viktigt att vi har med oss ett historiskt perspektiv på de ledarroller vi ser omkring oss idag. Betänk att kvinnor inte fick rösträtt förrän 1921 – inte ens 100 år sedan! Det är klart att det har påverkat!

Min ståndpunkt är självklart att både män och kvinnor kan vara goda chefer – och att både män och kvinnor kan vara urdåliga chefer. Att fungera väl som ledare är sannerligen mycket mer komplext än att bara vara av rätt kön.

Om det är så att könet inte har någon betydelse, utan det finns goda och mindre goda ledare bland både kvinnor och män – varför behövs då, i så fall, ledardagar för kvinnor och ledarmagasin för kvinnor? Är det inte dags att skrota det begreppet och sälla oss till männen? En del menar att vi borde ha gjort det för länge sedan. Själv är jag inte så säker på att det finns en sådan” snabbfix lösning”.

Om man hävdar att kvinnliga ledardagar genast borde skrotas, tänker man kanske inte på att män i ledande ställning har haft sin beskärda del av ”manliga ledardagar”. Kanske inte annonserade sådana, utan helt spontana – just därför att det inte funnits kvinnor i styrelsen, i ledningsgruppen, bland cheferna på företaget. I dessa sammanhang har många män fått utveckla sitt ledarskap under lång tid. En inte helt oviktig tanke att ta med. Otaliga är de ”manliga ledardagar” som jag föreläst på genom åren!

Jag tror att kvinnor i ledande ställning är på stark frammarsch. Jag tror inte på lagstiftning för att få en jämnare fördelning av män och kvinnor på styrande poster. Jag tror däremot på att målmedvetet och beslutsamt arbeta med att stärka kvinnliga ledare var de än finns. Och så länge kvinnliga ledare önskar ledardagar för kvinnor – så länge bör det ordnas sådana.

Här kommer vi inte alla att gå i takt. En del kvinnliga ledare kommer att rynka på näsan åt att du söker dig till en ledardag för kvinnor. Strunta i det! Gör du det om det känns viktigt för dig! Vid ett annat tillfälle kommer du att uppleva en önskan att dela dina tankar om ledarskap i sammanhang som innefattar både män och kvinnor. Då är det dags att pröva det!
Därmed inte sagt att du inte känner för en ledardag med enbart kvinnliga ledare om ett tag igen… Då kanske du möter den kvinnliga ledare som tidigare rynkat på näsan… Att utvecklas som ledare är komplext och kräver olika kanaler för olika tider.

Tålamod är alltid en bristvara. Det är svårt att vänta. Det viktigaste är dock att inte bara passivt vänta, utan att arbeta på det egna ledarskapet och träna sig i att sätta sina egna gränser i det sammanhang där du finns.

Nu är vi på väg in i en ny tid! Jag ser fram emot att i framtiden möta er alla som vill utvecklas som ledare; kanske på ledardagar för kvinnor eller på ledardagar för män och kvinnor!
Du väljer det som du känner passar bäst in i den fas av ditt ledarskap som du befinner dig!

Christina Hellström
Konsult, föreläsare, författare
inom retorik, kommunikation och ledarskap.
Driver även mentorprogram för
chefer och ledare.

Pin It on Pinterest

Share This