Välj en sida

Vi lever alla i en tid där upplysning och information är en viktig del.

De val nutidsmänniskor gör formas mycket av den information som hon tagit till sig. Man överväger noga, ofta dagligen sina val. Och någon har sagt att; ”Summan av ditt liv är summan av dina val!”.
Ja, det är sant att vi inte kan välja allt….! Men – vi kan påverka mycket i livet genom de val och den inriktning vi väljer att gå mot. För mig som troende så har jag också ett val – Hur ska Guds närvaro få prägla min vardag?

För mig är det en grundsten i mitt kristna liv att det fungerar i vardagen. Jag har sett att den kristna tron fungerar både i medgångar och motgångar. Den håller trots mina begränsningar och mina misslyckanden i livet.
Just därför vill jag uppmuntra dig att leva ut din tro på Jesus i vardagen. När du blev frälst så lade Gud ner frön av sig själv i ditt liv. Trons senapskorn, som har en sådan kraft och potential att Bibeln säger; ”Allt förmår den som tror!”.

Vi möter situationen där vi kan identifiera oss med lärjungarna när Jesus bad dem ge mat till 5 000 män, förutom kvinnor och barn. Låt oss säga, bortåt 15 000-20 000 människor. Vilken utmaning!
Lärjungarna sa då spontant till Jesus; ”Vi har bara… 5 bröd och 2 fiskar…!”.
De kände en frustration när de insåg hur lite de hade. Det samma gäller i vardagen när vi möter behoven. Det är så lätt att vi sänker blicken, ser ner i våra tomma händer och konstaterar att; ”Jag har bara…!”. För behoven är ofta så mycket större än mina och dina egna resurser.
Men, det är då det håller!

Trons ekvation är att när vi sträcker oss i tro så välsignar Gud – och multiplicerar det lilla som vi har och ett under sker. Det handlar om att Guds möjligheter får nå ditt sinne och forma dina tankar i enlighet med de resurser och den kraft som Gud lagt ner i dig.
Genom hela Bibeln läser vi berättelser och möter människor i vardagen som levde i sin tro – och de fick se Guds kraft i verksamhet där de gick fram.
Jag tänker på Petrus och Johannes som kom gående på väg till templet (Apg 4) och stöter på en handikappad man som inte kunde gå. De möttes av ett behov som övergick deras förmåga.
Men – deras sinne och tankar var så uppfyllda med vad Gud förmår att göra genom den som tror. De proklamerade tydligt; ”Vi kan inte – vi har ingenting i oss själva…”. I tro pekade de på Jesus och de fick på så sätt förmedla helande där de gick fram i vardagen.

Detta är fantastiskt!
Det handlar om din och min vardag i allra högsta grad. Vågar vi sträcka oss i vår vardag när vi möter behoven runt omkring oss, som ofta är så stora att de övergår vår egen förmåga.
Jag tror att det finns en längtan hos många kristna att våga gå i tro. Det handlar om att övervinna tankarna som många kristna i alla tider har kämpat med.
Vad har jag att komma med? Tänk om jag misslyckas?

Jag vill uppmuntra dig med en episod som jag var med om för flera år sedan. Jag mötte en kvinna där man i familjen hade drabbats svårt av cancer. Vid de tillfällen som jag mötte henne var hon ofta ledsen och förtvivlad. Efter ett av dessa möten kom tankarna till mig – varför delar du inte med dig till kvinnan av det du har?
Som du förstår så började det snurra i mitt huvud. Vad har jag egentligen att komma med? Kan jag med min tro utgöra någon skillnad i den kvinnans familj?
Nästa gång jag mötte henne så sa jag precis som det var. Jag har inget speciellt i mig själv, men jag har en tro. Får jag be för dig och din situation?
Kvinnan blev glad och ville verkligen att jag skulle be för henne. Där på en offentlig plats i samhället bad jag för henne i all enkelhet. Jag frågade också om jag fick ta med mig hennes situation som ett böneämne till vår församling – och jag fick ett jakande svar.

Vi bad för detta böneämne många gånger på våra bönekvällar i kyrkan under tiden efter jag hade samtalat och bett med kvinnan.

Det gick en tid så mötte jag kvinnan igen. Hon berättade då att någonting hade skett från den stund som jag bad för henne. Läkarna kunde varken förklara eller förstå den förändring som började ske. Den obotliga cancern gick sakta tillbaka. Idag är situationen helt förvandlad och personen det gällde arbetar idag heltid och är friskförklarad av sin läkare.

Jag har många gånger gått tillbaka och tänkt på den situationen som jag befann mig i. Där på en offentlig plats, där människor kom och gick i sin vardag, fick min enkla tro utgöra skillnad för en familj som hade det mycket svårt.

Du och jag möter ofta människor med behov – och Gud har lagt ner möjligheter i våra liv att i Jesu namn möta dessa behov. Det står så tydligt i Bibeln att vi ska utgöra skillnaden i människors liv genom Jesu namn.
Jag uppmuntrar dig att sträcka dig ut i tro i din vardag! Ta bara ett steg i taget. Din vardag är nämligen en möjlighet för himlen att beröra jorden. Din tro kan utgöra skillnad i små och stora situationer.
För – det fungerar i vardagen!

Text: Gitten Thornberg
Socionom. Medarbetare och ledare i Pingstkyrkan, Bjurholm.

 

Pin It on Pinterest

Share This