Välj en sida

Alla har vi varit med om tillfällen då vi önskat att vi får en ny chans, en ny möjlighet eller en ny början i våra liv. Många av de stora Reality-serierna som vi följer handlar om det. Lyxfällan, Dr Phil, Bonde söker fru, Nybyggarna och Ensam mamma söker, handlar alla om möjligheten till en ny start.
Och jag tror att det finns något bakom dessa ”starta-om-mig”-program. Kanske det är så att vi inom oss känner att allt inte är som vi önskar, att vi därför söker en andra chans, och kanske kommer det från själen ett rop som säger: ”Gör om mig! Förvandla mig! Se mig!”

I ett bibelsammanhang från Johannesevangeliet 4:4-30 kan vi läsa om den samariska kvinnan som kom till brunnen mitt på dagen, då solen stod som högst på himlen och då de allra flesta var inomhus. Hon törstade efter vatten och visste inte då att hon skulle möta Jesus, han som har det vatten som ger evigt liv.

Att närma sig Jesus
Jesus sa till människor han mötte: Kom och följ mig! Han vill att vi själva ska upptäcka längs vägen, vem han är, vad han kan ge och göra för oss. Kanske vi behöver stanna upp vid vår brunn, inte alltid skynda på, likt ”Drive Through”. En liten stund med Jesus kan förvandla allt i våra liv, men framförallt kan vi få erfara Guds kärlek och omsorg vid vår brunnskant.
Lina Sandell har skrivit några sångstrofer som lyder så här: ”En liten stund med Jesus och vad den jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt! När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig.” Det kan gång på gång få bli en verklighet för oss.

Vårt behov av en andra chans
Vid brunnen möter den samariska kvinnan sig själv. Hon hör Jesus säga: ”Fem män har du haft och den du nu har är inte din man” och vi förstår att hon länge gått från famn till famn, i alla dessa lösa förbindelser med krossade förhoppningar. Den samariska kvinnan finns här mitt ibland oss. Illa omtyckt av andra och av samhället och jag kan känna igen mig i en del av det hon fått vara med om. Hon hade erfarenheten av att leva ett liv i utanförskap, där förtal, ensamhet, skuld, synd, mörker, rädsla och känslor av misslyckande fanns inom henne. Att identifiera sig med henne är inte svårt, hon bar på ett tungt förflutet och önskade sig nog ”En andra chans” i sitt liv.

Jesus visste allt om kvinnan och ville ge Levande vatten till henne. Som så många andra när ljuset avslöjar oss, så försöker hon slingra sig, men Jesu ord leder henne till att han är den ende som kan ge läkedom och helande. Det samtal Jesus hade med kvinnan var kärleksfullt och profetiskt. Genom att han kunde tala med henne om hennes liv, fick hon möjlighet att komma till tro på honom.
Jesus är mer intresserad av dig och ditt liv, än hur och var du tillber Gud. Det viktiga är din ärlighet, att du vill möta dig själv och inse sanningen att du behöver Gud.

I en TV-intervju berättade Bill Clinton om sin tid som president. Nästan hela intervjun kom att handla om hans äktenskapsbrott. Skammen skuggade samtalet. Han berättade hur han hade varit tvungen att säga som det var till sin fru och när hans fru sedan sagt, att nu måste du själv gå och berätta detta för din dotter – då grät världens mäktigaste man. Han bekämpade just under den här tiden terrorister och vågade stå inför ett helt land och tala om fred och rättvisa. Men han var rädd för att möta sin egen dotter och rädd att berätta sanningen om sin egen svaghet.
Vågar du möta sanningen om dig själv? I Romarbrevet 3:23 står det ”Alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud.” Egentligen säger Paulus: Vi behöver alla en Extreme Makeover – fast på insidan, istället för att söka och jaga efter det som syns på ytan.
Med kärlek ser Jesus på oss kvinnor idag. Han bryr sig inte om ras, kön eller hur vi har levt vårt liv. Vi kan komma till Honom och få del av det levande vattnet.

Jesu närvaro betyder allt
Det spelar ingen roll hur mycket teoretiskt du kan om Gud eller om du inget känner till. Det som förvandlar ditt liv är mötet med Jesus. Kvinnan sa: Han har sagt mig allt jag gjort. Med andra ord så säger hon: Han känner mig!
Tänk att få lära känna någon som man inte behöver berätta allt för, göra till sig för, inte skämmas inför – han vet redan allt om mig. Jesus säger att det han vill ha är sanna tillbedjare, de som ärligt ber till honom.
Jesus talar om för henne vem han är: “Jag är”, säger han om sig själv. Betydelsen kommer från Jahve som nämns cirka 6 800 gånger i Bibeln. Det betyder att han gör skillnad i våra liv, han står vid vår sida. Med orden ”Jag är den jag är”, säger Jesus att han alltid har varit, alltid är och alltid kommer att vara och att han betyder allt. Tänk så fantastiskt!

Kanske du längtar efter en andra chans? Kanske din längtan och törst blivit så stark att du nu är beredd att tillåta Gud våga närma sig ditt innersta. Ingen Reality-serie kan ge dig vad du innerst inne längtar efter. Kanske du skulle vilja be så idag. Jag tror att Jesus vill möta dig, han vill förvandla ditt liv och ge dig en ny framtid.

Du kan få uppleva samma sak som kvinnan vid Sykars brunn. Du får en ny chans. Ditt förflutna är inte intressant längre utan du får en ny identitet i Kristus. Jesus säger i Joh. 10:10 ”Jag har kommit för att de ska ha liv, ja liv i överflöd”.
Den samariska kvinnan fick ett nytt liv och blev så lycklig att hon ville att fler människor skulle få möta Jesus. Så hon lämnar krukan, går in till staden och säger: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort.”

Med önskan om Guds rika välsignelse!
Marie Arnfjell
Grundare & ordförande Sisters International

Pin It on Pinterest

Share This