Välj en sida

För mig har det blivit mer och mer betydelsefullt att leva i Guds närvaro. En verklighet som jag hela tiden får stanna upp inför och arbeta med att vara tillgänglig för.

När Paulus avslutar sitt andra brev till församlingen i Korinth så säger han:
”Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla.”
(2 Korinthierbrevet 13:13).

När vi närmar oss Gudsbegreppet från Bibelns perspektiv är det några centrala egenskaper som kommer fram gång på gång.

  1. Vi kan se att Gud inte är någon opersonlig makt någonstans långt borta utan en person som visar att Han vill ha gemenskap med människan.
  2. Vi lägger också märke till att Gud vid olika tillfällen uttrycks som olika personligheter – Fadern, Sonen och Den Helige Ande.
  3. En tredje sak som vi ser är att Gud är aktiv i mänsklig historia och i hela mänsklighetens situation.

Du erbjuds nåd från Jesus
När Johannes skriver sitt evangelium så hänvisar han till att: ”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.” (Joh 1:16-17).
Nåd betyder i bibliskt språkbruk att människan nås av ”oförtjänt godhet” från Guds sida. Och att denna nåd visar sig i Jesus.
Rent praktiskt innebär det att Gud har gjort allt klart för att du och jag ska kunna hamna i ett rätt förhållande med Gud – det sker genom tron på Jesus. Du är förlåten genom tron på Jesus. Din synd är bortburen av honom och ditt ”gamla syndiga liv” har förlorat all sin kraft.
I Hebreerbrevet beskrivs Jesus som en ”överstepräst” som kan känna med oss i våra svagheter och vi uppmanas att komma ”fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp.” (Hebreerbrevet 4:16).
Det innebär också att vi får närma oss Gud och förvänta oss att få fortsatt hjälp vad som än möter oss. Jag tror inte riktigt vi kan ta till oss vad detta betyder: Tänk dig, det är som om hela himlens resurser är koncentrerade på att möta oss med det bästa när vi tar emot det genom Jesus Kristus.

Kärlek från Gud, Fadern
Faderns aktiva handlande uttrycks i första hand genom att Jesus sändes för vår skull. På ett djupt plan innebär det att Guds handlingssätt till människan styrs av hans gränslösa kärlek till människan.
Det knyts i Bibeln på ett starkt sätt till Gud, Fadern. Det är till och med så att det finns ett speciellt ord i grekiskan – för Guds utgivande kärlek – som används i Nya Testamentet, ordet ”agape”. Det betyder en kärlek som vill andras bästa, som ger, som offrar utan gräns, utan tanke på om de som är föremål för kärleken förtjänar det eller inte.
Hela Gamla Testamentet är också fullt av hänvisningar till Gud, som den kärleksfulle Guden.
”Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.” (Psaltaren 145:13b).
Det som brukar kallas ”Lilla bibeln” – Johannes 3:16 – säger att: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”
Du behöver aldrig tveka på om Gud älskar dig och vill ha en relation med dig. Han ”bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.”
(Romarbrevet 5:8).

Gemenskap från Den Helige Ande
Det är intressant att ordet gemenskap i grekiskan är
”koinonia”. Ordet användes i det grekiska språket om partnerskap i arbetet eller i samband med ett äktenskapskontrakt. Det pekar på den fantastiska gemenskap som Gud erbjuder, där en del av det som är honom – Den Helige Ande – finns som vår partner, hjälpare och ledsagare. Den Helige Ande är den del av Gud som genom tron bor i vårt inre och som befinner sig i ständig kommunikation med Gud.
När Jesus ska lämna jorden talar han om ”Hjälparen, den Helige Ande” som Fadern ska sända i Jesu namn. Han ska vittna om Jesus och även vägleda alla de som tror på honom. (Joh 16:12-15).
Genom den Helige Ande får vi ta emot Andens gåvor, vi kan lyssna till vad Gud vill säga oss och vi får del av Guds kraft i våra vardagsliv.

Guds närvaro i ditt liv
Gud är i första hand inte någon idé, ideal eller intellektuell kunskap. Gud är en person som består av Jesus, Fadern och Den Helige Ande och Han vill leva i gemenskap med dig och mig.
Det innebär att välsignelser, hopp, seger, förlåtelse, kraft, andliga gåvor och andligt liv är det som är tillgängligt för var och en som tar emot och tror på Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

Gud har i sin kärlek redan gjort allt klart för att du och jag ska kunna leva ett liv där allt vad han erbjuder kan strömma rakt in i våra liv och genom oss ut till vår omgivning. Han erbjuder oss att vi varje dag ska få leva så att vi får nåd från Jesus, kärlek från Fadern och gemenskap från Den Helige Ande.
Hans underbara närvaro i ditt och mitt liv!

Text: Marie Arnfjell
Hon är ordförande och grundare till organisationen Sisters International. Hon är även chefredaktör och ansvarig utgivare för magasinet Junia.

Pin It on Pinterest

Share This