Välj en sida

Upplevelserna av sådd och skörd på olika områden i livet är helt fascinerande.

Efter omkring 60 år i Herrens tjänst är det för tillfället varken mirakulösa helanden, änglavakt eller nådegåvor i funktion som uppfyller mig mest – utöver frälsningen förstås – däremot är erfarenheterna av sådd och skörd på olika områden i livet helt fascinerande.

Gal 6:7-10 talar om att det man sår får man skörda, både det onda och det goda. Låt oss här fokusera på den goda sådden!

Kristen livsstil
Bibelavsnittet från Jes. 58:6-11 är ett underbart avsnitt att fokusera på i livet.
”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då skall Herren svara när du åkallar honom. När du ropar skall han säga:”Se, här är jag.” Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus.
Och Herren skall alltid leda dig, han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.”

Här finns oerhört starka löften till den som sträcker sig ut till andra, till exempel i vers 8, ”Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast… och Herrens härlighet skall följa i dina spår.” I 1917 års översättning står det i vers 10: ”om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige…” alltså inte ditt överflöd utan på olika områden i livet där du själv har nödtorft. (Tänk på änkans skärv.) Efter detta följer de starkaste löftena, ”… då skall ditt ljus gå upp i mörkret….” Läs texten en gång till.

Vi har ett gott exempel på detta i Jobs liv. ”Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav dubbelt upp mot vad han förut hade haft.” Job 42:10. En söndag skulle jag predika över Jesaja 58, och behövde lära mig texten utantill eftersom jag är synskadad och tänkte ägna lördag förmiddag åt det. På morgonen ringde en person och undrade om jag kunde hjälpa till med familjen Gnistes stora trädgård, innan de kom hem från semestern. ”Nej, jag ska förbereda min predikan,” tänkte jag. Men då upplevde jag tilltalet att praktisera själva budskapet istället.

Jag förstorade upp bibeltexten kraftigt och tog med mig den till pastorns trädgård. Jag tänkte läsa igenom den innan jag började jobba. Då gjorde Gud ett mirakel. Redan under den första genomläsningen lade Gud in hela texten i min hjärna, så att det som normalt skulle ha tagit hela förmiddagen att memorera, bara tog några minuter! Detta har blivit en av mina absoluta favorittexter. Den innehåller en hel samling grundläggande och underbara löften för mitt eget liv när jag sträcker mig ut och hjälper andra. Denna text sammanfattar hela den kristna livsstilen och talar om välsignelserna av en ”socialfasta” från min egen bekvämlighet.

Förlåtelse på djupet
Under en svår period i mitt liv lyssnade jag en dag på en kristen TV kanal.
Två välkända förkunnare talade oberoende av varandra om samma sak den dagen, och budskapet slog ner som en bomb i mitt inre. Jag hade aldrig tidigare hört det budskapet, och det blev en livsförvandlande uppenbarelse för mig. Talaren sade bland annat så här: ”Har du blivit bestulen eller känner dig utnyttjad? Välj att förlåta och se detta som ditt utsäde. Prata inte mer om det, utan släpp det som om det vore utsäde du släppt ner i jorden. Betrakta det som när du lägger en gåva i kollektboxen. Du grämer dig inte över pengarna du förlorat, utan ber Gud välsigna det du ”sått”. Ge tiden, åren som gått och allt du gett ut till Gud. Ge det ”bittra fröet” och lita på Gud för en skörd i ditt liv. Om du släpper det istället för att ”gräva upp det”, kan du få 30-, 60- och 100-faldig skörd.” Markus 4:8 talar om Guds Ord som bär frukt i våra liv, men principen om sådd och skörd gäller på olika områden i våra liv.
När jag hade lyssnat på denna undervisning började Herren tala till mig väldigt konkret. Det handlade om att jag skulle släppa allt negativt som hänt. Jag behövde sluta prata om det negativa, sluta betrakta mig som bestulen och utnyttjad, släppa ekonomiska krav och ge allt som en sådd. Efter det bad jag om en välsignad skörd.
Det gällde ekonomi kring yngste sonen efter skilsmässan Detta förlöste så småningom stora mirakler i sonen liv, som du kan läsa om i min biografi ”Fångad av hopp.”

För att orka länge som ledare behöver man praktisera denna princip; till exempel när någon man länge hjälpt och satsat på, lämnar sammanhanget. Om man inte ger detta till Herren orkar man kanske inte satsa på fler.

Guds rikes prioritet
”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”. Matt.6:33. Denna vers i bergspredikan föregås av Jesu ord om att inte bekymra sig för mat och kläder, utan se på liljorna och sparvarna, Matt 6:25 – När vi för 40 år sedan startade förlaget Alpha Omega, numera OmegaSkrift, fick vi Matt 6:33 som grundord och skrev i stadgarna att vinsten skulle gå till evangelisation och mission. Gratis utdelning och stora mängdrabatter av förlagets produktioner skulle också ingå. Givande som affärsidé har blivit oerhört välsignat. Mer än 200.000 MC och CD-skivor och ca 220.000 böcker har gått ut från våra lager.

Förstlingsfrukt
På senare år har vi i förlaget praktiserat att ge ”förstlingsfrukten”, så som det står i Ordspr 3:9-10 ”Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin.” De senaste fyra produktionerna har vi innan vi börjat sälja, först gett 15-20% av upplagan till Junia, Kanal10, Klara kyrka med flera till förmån för deras arbete. Resultaten har blivit ofattbara. Sådd och skörd fungerar!

Personligt givande
Det finns ett uttryck på engelska som är så bra: ”You can never outgive God.” Det betyder att du aldrig kan ge mer än vad Gud ger. Han matchar alltid ditt givande rikligen. Det bibelord som jag ofta citerar, innehåller några viktiga detaljer: ”Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.” Fil. 4:19. I versen innan, tackar Paulus för den gåva de tidigare gett honom. Det underbara löftet om att få allt man behöver, föregås alltså av givande.

”Seed faith”, givande utifrån behov
Vid ett tillfälle i USA behövde jag köpa mat åt familjen, men hade bara 15 dollar. Jag satt på gudstjänsten i kyrkan och tänkte: ”15 dollar räcker inte långt. Jag ger det i kollekten istället och ber Gud välsigna pengarna.” När jag kom hem, hittade jag en check på 150 dollar på ett ställe där den inte funnits tidigare. Helt oförklarligt! Tio gånger så mycket som jag just offrat! Detta har dock bara hänt mig en gång! Jesus säger i Luk. 6:38: ”Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Tiondegivande
I Malaki 3:10-11 står det: ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått”.
Utrymmet här räcker inte till för att tala om alla välsignelserna av tiondegivande, både för den som ger och för ”förrådshuset”.

Personligt givande delas ofta upp i tre typer av givande: Tiondegivande till den egna församlingen. Offrande till allt gott verk. Allmosor – personliga gåvor till hjälpbehövande.

Jag vill avsluta med Jesu ord om ”rätt givande”. ”När du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader som ser i det fördolda, belöna dig.” Matt 6:3-4.
Liksom i allt annat i vårt kristna liv ser Gud också här mer till våra motiv än våra handlingar.
God help us all!

Text: Anita Barker Andersen
Anita Barker Andersen har bara två procents syn men har gett ut ett flertal böcker genom förlaget Omegaskrift.
I boken ”Fångad av Hopp” berättar hon om sitt liv.

Pin It on Pinterest

Share This