Välj en sida

Att få uppmärksamhet är ett grundläggande mänskligt behov och något vi alla längtar efter. Till och med är det så att i brist på positiv uppmärksamhet så söker människan negativ uppmärksamhet. Våra Ord är någonting helt fantastiskt som Gud skapat och något otroligt mäktigt. Så pass starkt och mäktigt att Bibeln själv talar om vikten och betydelsen av uppmuntran. Gud själv skapade hela världen med ORD, ”Gud sade – och det blev till”.

En gåva som Gud vill ge oss alla är gåvan att uppmuntra. Jag tror inte att man kan rangordna de olika gåvorna som Gud vill ge oss men jag tror att gåvan att uppmuntra kan bereda väg, och ge utrymme för flera av de andra gåvorna. Uppmuntran är otroligt starkt.
Ordet Uppmuntra kommer från ordet encourage. (muntra upp)
Och ordet EN – COURage är ett sammansatt ord som betyder Att ge MOD.
Från början kommer courage från det latinska ordet COUR som i sin tur refererar till ditt hjärtas tillstånd. Så när vi uppmuntrar varandra, ger vi Hjärtat mod att våga. Det allra vanligaste ordet för uppmuntran i Bibeln kommer från ordet ” Parakaleo”; ”Para” betyder ”bredvid, nära, med, ställa sig bredvid” och ordet ”Kaleo” betyder ”att kalla på”, eller ”föra något framåt”.

”Parakletos”, som även används om den Helige Ande, har många betydelser och kan också översättas med: tröstare, den som står för vår sak, advokat, hjälpare, någon som står framför dig, bakom dig, över dig, under dig. Wow! Det är vad Bibeln säger att uppmuntran är.
Bibeln säger också att vi ska uppmuntra varandra varje dag, det är faktiskt en direkt uppmaning:
”Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.” (Hebreerbrevet 3:13)

Visste du att vi tänker ungefär 60 000 – 100 000 tankar per dag. Ungefär 90 procent av dem är tankar vi tänkte på igår. Tänker du någonsin på vad du tänker på? Våra tankar avgör vår framtid och sätter riktning för våra känslor och vilja. Därmed är det ännu viktigare att vi omger oss med människor som uppmuntrar oss. Människor som ser vad Gud vill göra i oss, talar liv och TALAR Guds plan för våra liv. Människor som uppmuntrar, talar hopp och tro in i våra liv. Uppmuntran hjälper oss också att förnya vårt sinne.

Många av oss känner väl till att livet inte är en dans på rosor, men med hjälp av våra ord, av uppmuntran kan vi få vara med och ge människor mod, styrka och hopp. Jag tror att i den tid vi lever i när ”fasaden” är så viktig och det pumpas ut i medier hur vi ska vara, se ut och agera är Uppmuntran en stor nyckel till att hjälpa människor våga vara sig själva och ge mod till hjärtat.

Hur kan vi då vara med och uppmuntra?
Tala positivt. Var en uppmuntrare, uppmuntra andra varje dag.
Varför inte föra in uppmuntrande ord i alla dina relationer. Se det som en ”uppgift” att varje dag säga något fint till någon annan. Öva på att ge ord till vad du uppskattar bäst hos andra. Lyssna noga till vad du säger och bestäm dig för att säga mer positivt än negativt. När vi uppmuntrar människor skapar det motivation och glädje, det kallar på disciplin, och disciplin leder till handling.
Varför inte ge respons till problem med hoppfulla och uppmuntrande ord?! Du kommer bli förvånad hur situationen förändras. När vi uppmuntrar händer det saker!
Uppmuntran bygger upp självförtroende och ger värde. Med hjälp av uppmuntran kan vi bygga relationer och vänskap, samt stärka dem. Uppmuntran hindrar faktiskt också att misstag begås och sparar därmed tid.

ORD har makt över död och liv. Med hjälp av uppmuntran kan du vara en livgivande person, som ger mod, står bredvid, kallar på och för framåt Guds tankar, drömmar och liv.

“Vänliga ord är små och enkla att säga, men de ekar i oändlighet.”
– Moder Theresa

”Bekymmer gör hjärtat tungt, ett vänligt ord muntrar upp.”
– Ordspråksboken 12:25

”De ondas ord rymmer dödligt försåt, de rättrådigas tal ger räddning.”
– Ordspråksboken 12:6

”Tanklösa ord kan såra som svärd, men den vises tal ger läkedom.”
– Ordspråksboken 12:18

”Sanna ord består för evigt,en lögnaktig tunga bara ett ögonblick.”
– Ordspråksboken 12:19

”Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.”
– Ordspråksboken 18:21

Isabelle Arnfjell
Pastor, musiker och egenföretagare.
Arbetar med församlingsplantering i Västerås och är vice ordförande för Sisters International.

Pin It on Pinterest

Share This