Välj en sida

Jabes ropade till Israels Gud och sade: ´O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!´ Och Gud lät det ske som han bad om.” (1 Krön 4:10)

Vad har du med dig i bagaget?
Ibland är det jag tidigare varit med om eller hur andra ser på mig en barlast som jag har svårt att göra mig av med. Vi kommer ihåg vad som hänt och har svårt att släppa det. För Jabes var den situationen verklig. Han hade fått ett namn som betydde ”smärta” och blev påmind om det varje gång någon uttalade hans namn. Men han stannade inte där. Han ropade till Gud och bad om ett under som skulle ta bort allt minne av olycka och smärta. Så är det också för dig och mig.
Vi behöver inte stanna vid tidigare negativa upplevelser eller sådant som färgat våra liv på ett negativt sätt. Vi får bryta det och be välsignelsens bön över våra liv. Be med i denna bön av Jabes steg för steg:

O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!

Välsigna mitt liv
I bibliskt språkbruk betyder välsignelse att be om eller ge övernaturlig favör.
”Herrens välsignelse ger rikedom, egen möda lägger ingenting till” (Ordspråksboken 10:22).
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. (Efesierbrevet 1:3).
Bön om välsignelse över ditt liv kan förändra allt du gör. Charles Colson sändes till fängelse efter Watergateaffären. I samband med att han var på väg att få sitt straff fick han en av C S Lewis böcker och tog steget att bli en kristen. 1976 startade han Prison Fellowship som kommit att bli den största organisationen i världen som arbetar med fångar och deras familjer. Nu har organisationen 50 000 frivilliga medarbetare som arbetar i hundratals fängelser i 88 länder.
Det handlar om ihärdighet och beslutsamhet – att verkligen vilja ha Guds välsignelser. Att be om välsignelse över ditt liv kan förändra den situation du hamnat i och förändra framtiden för ditt liv.

Utvidga mitt område
Att be om utvidgat område innebar för Jabes att leva större än vad livet erbjöd honom.
En egen ekvation – som vi ofta gör – på vad som är mitt område för utveckling innefattar ( Bruce Wilkinson, Jabes bön, sid 43):
Min förmåga + erfarenhet + utbildning + min personlighet och mitt utseende + mitt förflutna + andras förväntningar = möjlig utveckling.

Men det finns en annan ekvation som innebär att min villighet och svaghet + Guds vilja och övernaturliga kraft skapar ett nytt utvidgat område för ditt och mitt liv.
Stanley Jones som 1938 i Times omnämndes som 1900-talets främste missionär-evangelist berättar om hur han som 70-åring på sin ”lyssnarpost” upplevde hur Gud sa till honom: ”Jag ska nu ge dig de bästa tio åren av ditt liv – de tio år som ligger framför.” Och det var vad som hände. Han fick fantastiska tio år. Denna ”lyssnarpost” innebar att Stanley Jones varje dag tog tid att lyssna till vad Gud ville säga honom. När någon frågade honom vad som var hemligheten till hans framgång så svarade han: ”Om det finns någon hemlighet är det kanske detta: För det första har jag hållit fast vid mitt dagliga böneliv….för det andra har jag alltid en uppgift som jag inte själv kan utföra, som ligger utanför min egen förmåga. Därför måste jag vara beroende av nåden.”
Det finns ett utvidgat område för dig som omständigheterna inte kan sätta gränser för. Överlåt ditt liv åt Gud och be honom om kraft och riktning.

Låt din hand vara med mig
I Bibelns tid var Guds hand lika med Guds närvaro.
“Det skedde för att alla jordens folk skall förstå att Herrens hand är stark och för att de alltid skall frukta Herren, er Gud.”
Josua 4:24
Guds hands närvaro är den Helige Andes verk genom dig och mig. Att bedja om att Guds hand ska vara med mig och dig innebär att vi söker och vill ha Guds närvaro i våra liv och i de olika engagemang vi har. Vi ser från Apostlagärningarna att Guds hands närvaro hade en speciell betydelse för att människor skulle förstå vem Gud var och för att Guds makt skulle bli synlig.
Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Apg 11:21
“‘…Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.’
När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den Heliga Ande och förkunnade frimodigt Guds ord.”
Apg 4:28-31
Bönen om att Guds hand ska vara med dig och mig innebär att vi på ett speciellt sätt söker Guds kraft och hans tydliga handlande mitt i vår vardag och våra liv.

Gör så jag slipper olycka och smärta
Jabes bön var formad rakt mot det negativa arvet. Det arv som fanns som en okuvlig osagd förväntan över Jabes liv. Men här kommer bönen om ett helt annat slut än vad hans namn innebar.
För dig och mig kan andra människors uttalanden, saker vi varit med om, negativa omständigheter få oss att handskas med oss själva och vardagen på ett speciellt sätt. Våra begränsningar blir måttet på framtiden. Men Jabes bön tillför en dimension till. Gud vill vara i verksamhet i våra liv.
Våra Jabes-böner kan ha olika bakgrund. Vi befinner oss i olika omständigheter. Vi har olika behov.

Låt oss stämma in i orden som kan förvandla vår framtid och så långt det är möjligt göra det till vår personliga bön:
O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!

Text: Marie Arnfjell
Marie är ordförande och grundare till organisationen Sisters International. Hon är även chefredaktör och ansvarig utgivare för magasinet Junia.

Pin It on Pinterest

Share This